Home / Vaste artikelen / Brede school

Brede school

We bieden kinderen kansen zich breed te ontwikkelen. We hebben kookles, judo, dans, outdoor lessen, techniek, muziek, leren een instrument te bespelen, zwemonderwijs, drie keer per week gym, een eigen schoolsportvereniging. Ook is er opvang voor kinderen van 0 - 12 jaar.

De Catamaran is een Brede school: Dat is niet alleen terug te zien in het onderwijsaanbod. Maar ook aan de mogelijkheden van opvang voor uw kinderen en het brede ontwikkelingsaanbod. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het onderwijs aanbod de Minerva leerlingen en de taalklassen voor de leerlingen direct uit het buiten land de zgn. prisma of schakelklassen. Ons extra aanbod zoals de leeskliniek, logopedie op locatieschoolmaatschappelijke werk. Het brede aanbod voor alle ouders van de Catamaran in de ouderkamer en de mogelijkheden om in de kleuter groepen mee te helpen.

De Catamaran krijgt elk jaar subsidie van de gemeente Rotterdam, waarmee we de leertijd met ongeveer zes uur per week kunnen verlengen. De uren leertijduitbreiding gebruiken we voornamelijk om de leerlingen beter te laten presteren, de gezondheid te bevorderen en om hen in de gelegenheid te stellen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. De activiteiten zijn door het normale lesrooster verweven, zodat er een afwisseling is tussen de schoolse vakken zoals taal en rekenen en de activiteiten. Het kan dus zijn dat kinderen de dag beginnen met judo, om daarna aan de slag te gaan met moeilijke sommen. Er zijn ook verplichte onderdelen, waaraan elke leerling moet meedoen: techniek, muziek en drie gymlessen in de week. Maar kinderen kunnen ook kiezen uit een aantal andere activiteiten: dans, outdoor, judo, koken. Ook werken we samen met Feyenoord en de Stichting van Giovanni van Bronkhorst.

Basisschool de Catamaran heeft al ruim 16 jaar een zeer succesvolle ouderkamer in de school. De bedoeling van deze ouderkamer is het aanbieden van een eigen ruimte aan ouders, waarin, onder begeleiding van ouderconsulenten, op een zo laagdrempelig mogelijke manier activiteiten plaatsvinden, die van belang zijn voor de ontwikkeling van de kinderen van onze school. Ouders kunnen, onder begeleiding van ouderconsulenten, kennis en ervaring opdoen op het gebied van opvoeding en ontwikkelingsstimulering. Maar ook zaken als emancipatie, participatie, integratie zijn van groot belang. De ouderkamer heeft een duidelijke wijkfunctie. Verschillende activiteiten worden ook bezocht door ouders van andere scholen. Ook vinden er Nederlandse taallessen plaats voor nieuwkomers, die de taal nog moeten leren. Er is elke ochtend een drukbezochte koffie-inloop tussen 8.30 en 9.00 uur
Shadia Abdulghani, onze ouderconsulent, kan u alle informatie geven over het programma van de ouderkamer.

Ook zijn er mogelijkheden voor de opvang van de leerlingen voor-na en tussen school (BSO KSH) en het kinderdag verblijf, beiden van 7 uur ’s morgens tot 19.00 ’s avonds open. Voor deze opvang werken we samen met KinderServiceHotels (KSH)

Top