Home / Vaste artikelen / Ons onderwijs

Ons onderwijs

Ons onderwijs kenmerkt zich door een veilig leerklimaat, goede resultaten, hoge verwachtingen, moderne methodes, thematisch onderwijs, 21e-eeuwse vaardigheden, uitdaging, samenwerking, kwaliteit, opbrengst gericht werken en plezier in leren.

Op De Catamaran hebben we een breed en goed onderwijsaanbod. In ons positieve onderwijsklimaat stimuleren we kinderen om het maximale uit zichzelf te halen. Door onze structurele aanpak behalen wij goede resultaten. We zijn altijd op zoek naar manieren om ons onderwijs te versterken. Kernbegrippen in ons onderwijs zijn: Respect, veiligheid, samenwerking, positiviteit, hoge verwachtingen, resultaatgericht.

Op De Catamaran zitten kinderen met hun leeftijdsgenoten in de klas. Door de onderwijsbehoefte goed in kaart te brengen kunnen wij kinderen bieden wat ze nodig hebben. Dit geldt ook voor kinderen die extra hulp of uitdaging nodig hebben. Voor de kinderen die extra uitdaging nodig hebben, is er een speciale klas voor ‘Nieuwsgierige kinderen’, De Minervagroep. Voor een goed beeld van onze mogelijkheden hierin verwijzen wij naar ons Schoolondersteuningsprofiel

Dit volgens het principe van BAS (Bouwen aan een Adaptieve School). Daarnaast staat opbrengstgericht werken, wat we hebben ontwikkeld samen met de universiteit van Twente, hoog in het vaandel. We proberen het beste uit de kinderen te halen middels gedegen onderwijs waarbij taalontwikkeling centraal staat. We werken zoveel mogelijk met moderne methoden en vernieuwen deze waar nodig. We starten dit jaar met een verbeterproces voor begrijpend lezen. Dit in samenhang met wereldoriëntatie en ICT. Begrijpend lezen heeft verschillende voorwaarden, te weten woordenschat en het technisch lezen. Met deze twee vaardigheden kunnen ouders ook een grote rol spelen.

Ook onderzoeken we hoe we ook gebruik kunnen maken van de begrijpend leesvaardigheden tijdens de wereldoriëntatie lessen. Daarnaast willen we de leerlingen meer verantwoordelijkheid en sturing over hun eigen leerproces geven. Dat doen we door ze meer inzicht te geven in de leerlijnen zodat ze kunnen inschatten wat er geleerd gaat worden. wanneer de leerlingen dat inzicht hebben kunnen zij samen met de leerkracht hun eigen leren gaan vormgeven. Dit alles gaat natuurlijk hand in hand met de leeftijd van uw kind en de verantwoordelijkheid die uw kind kan dragen. Dit alles past in de 21e eeuw vaardigheden die we een grote plek in ons onderwijs willen geven. In dit traject werken we nauw samen met ‘School aan zet’, een expertisecentrum van het Ministerie van Onderwijs. Vanuit deze samenwerking zal soms een andere school bezoek brengen aan De Catamaran.

Daarnaast worden de vorderingen van de leerlingen middels methode gebonden en CITO toetsen gevolgd en werken de leerkrachten met groepsplannen om ieder kind het onderwijs te bieden wat bij hem of haar past. Dit doen we middels adaptief onderwijs (directe instructie model) waarbij het niveau van ieder kind aan bod komt.

Top