Home / Ons onderwijs / Lekker Fit!

Lekker Fit!

Lekker Fit!

De Catamaran is een Lekker Fit! school. Lekker Fit! voor het Rotterdamse basisonderwijs (Lekker Fit!) is het omvangrijkste en langst lopende project van het gehele actieprogramma. In 2005 werd gestart met de basisschoolaanpak, en in 2009 was de helft van de Rotterdamse basisscholen al Lekker Fit! Dit houdt in dat op deze scholen extra wordt ingezet op een gezonde, actieve leefstijl.Kinderen uit groep 3 t/m 8 van krijgen veel ‘beweegtijd’, drie keer in de week gym of twee keer en een zwemles (groep 5/6 en Schakel 2 en 3). Naast de Lekker Fit! basisonderwijs-aanpak is speciaal voor groep 1 en 2 een aanpak voor kleuters ontwikkeld, de Catamaran heeft de certificering hiervoor!

De Lekker Fit! aanpak voor het basisonderwijs is opgebouwd uit 10 pijlers gericht op extra bewegingsonderwijs, meer (verenigings-) sportmogelijkheden, gezonde voeding, oudervoorlichting, onderzoek en monitoring.

Lekker Fit! zet dus in op diverse thema’s, met als doel overgewicht onder de basisschoolleerlingen te stabiliseren en bewegingsarmoede tegen te gaan. Onderzoek door de gemeente Rotterdam toont aan dat Lekker Fit! effectief is: het overgewicht onder basisschoolleerlingen op Lekker Fit! scholen stijgt minder snel dan op andere scholen en leerlingen bewegen meer. Sport en onderwijs versterken elkaar. Vaker bewegen maakt kinderen niet alleen fitter, het draagt ook bij aan betere leerprestaties.

De gymlessen worden gegeven door vakdocenten van het Lekker Fit! programma en daarnaast ontplooien zij activiteiten in de school m.b.t. op gezonde voeding, het stimuleren van watergebruik, etc. 

 

 

Top