Home / Ons onderwijs / Aanmelden leerling

Aanmelden leerling

De Catamaran is een ‘3-stroomschool’, dat wil zeggen dat wij van elk leerjaar drie klassen hebben. Ook hebben we in onze school drie Schakelgroepen. De groepen 7 en 8 werken in units waar de groepen van het leerjaar bij elkaar zitten.

Hoe en wanneer uw kind aanmelden op een school?

Ouders vragen zich soms af vanaf welke leeftijd zij hun kind kunnen aanmelden op een school. Iedere school kent haar eigen aanmeldingsprocedure. Maar voor alle scholen gelden de volgende algemene regels:

  • Voordat een kind 3 jaar is kunnen ouders een vooraanmelding doen bij de school.
  • Aanmelden van kinderen kan pas vanaf 3 jaar en gebeurt schriftelijk.
  • Als de school een schriftelijke aanmelding ontvangt, sturen we een bevestiging van ontvangst naar de ouders. Toelating van het kind dient binnen 6 weken na aanmelding een feit te zijn. Bij uitzondering kan deze periode verlengd worden tot 10 weken. Bijvoorbeeld als de school nader onderzoek naar het kind wil doen dat langer duurt.
  • Wanneer na 10 weken nog geen beslissing is genomen over de juiste onderwijsplaats, is de school verplicht het kind een tijdelijke plaats aan te bieden.

Aanvullend is voor onze school geregeld dat een schriftelijke inschrijving niet zomaar per post of mail kan worden opgestuurd (bijvoorbeeld door een inschrijvingsformulier dat is gedownload van internet). Een schriftelijk inschrijving volgt na een persoonlijk gesprek met een intern begeleider of directielid. Ook wordt er, voordat tot inschrijven wordt overgegaan, altijd eerst contact opgenomen met de huidige school van een leerling (als een kind van basisschool wisselt) of de voorschool (VVE)

Als er bij  kinderen, voordat zij naar de basisschool komen, al sprake is van extra zorg moet dit door ouders aan ons gemeld worden.

We hanteren op De Catamaran de volgende groepsgrootte:

  • In groep 1 tot en met 8 is de maximale groepsgrootte 25 leerlingen.
  • De Schakelgroepen hebben een maximale groepsgrootte van 15 leerlingen.

In de groepen 7 en 8 zal bij aanmelding altijd worden gekeken of een leerling ‘past’ in het unitonderwijs.

Momenteel zitten onze Schakelgroepen vol, hier kunnen geen leerlingen meer worden geplaatst.

Top