Home / Ons onderwijs / Aanmelden leerling

Aanmelden leerling

De Catamaran is een ‘3-stroomschool’, dat wil zeggen dat wij van elk leerjaar drie klassen hebben. Ook hebben we in onze school drie Schakelgroepen. De groepen 7 en 8 werken in units waar de groepen van het leerjaar bij elkaar zitten.

We hanteren op De Catamaran de volgende groepsgrootte:

  • In groep 1 tot en met 8 is de maximale groepsgrootte 25 leerlingen.
  • De Schakelgroepen hebben een maximale groepsgrootte van 15 leerlingen.

In de groepen 7 en 8 zal bij aanmelding altijd worden gekeken of een leerling ‘past’ in het unitonderwijs.

Momenteel (schooljaar 2023-2024) zitten onze Schakelgroepen, de groepen 2 en groepen 4 vol. Hier kunnen geen leerlingen meer worden geplaatst.

Voor schooljaar 2024-2025 zitten onze groepen 3 en 7 vol.

 


De aanmeldprocedure

Informatie voor aanmelden groep 1 

Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam. 

Stappen voor het aanmelden 

Eerst kennismaken

Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. Op onze website staan de momenten dat wij een rondleiding geven waarbij u kunt kennismaken met de school (klik hier om deze momenten te bekijken). U kunt kiezen uit verschillende momenten. Komt een van deze momenten niet uit, neem dan even telefonisch contact met ons op zodat we een ander moment kunnen inplannen.

Aanmelden 

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier, waar u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.  

Wanneer wij van u deze schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden in onze schoolgids

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.  

Zorgplicht 

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.  

Wij hebben geen zorgplicht: 

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is. Op onze website kunt u terugvinden welke groepen vol zijn (https://www.decatamaran.nl/ons-onderwijs/aanmelden/).
  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is dat openbare grondslag.

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Wendagen 

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen bij ons op school komen wennen.  U ontvangt hierover een uitnodiging van ons. Het kan zijn dat de ‘wendagen’ niet goed uitkomen met een vakantie. We bekijken dan welke mogelijkheden er zijn om dit zo goed mogelijk te laten verlopen.

Informatie aanmelden zij-instroom 

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.  

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.   

Als er bij  kinderen, voordat zij naar de basisschool komen, al sprake is van extra zorg moet dit door ouders aan ons gemeld worden.

 

Top