Welkom op de website van openbare basisschool De Catamaran.
 
De Catamaran is een innovatieve, actieve brede school. We maken gebruik van nieuwe inzichten betreft het leren van kinderen en borduren voort op de goede zaken die wij al jarenlang op De Catamaran toepassen. Door gebruik te maken van goed gekwalificeerde leerkrachten, verschillende specialisten en diverse partners, bieden we kwalitatief goed onderwijs. Op onze school zijn alle kinderen, die van ons onderwijsaanbod kunnen leren, van harte welkom! Afgelopen schooljaar kregen wij het verzoek van ‘School aan zet’ (Ministerie van Onderwijs en de PO-raad) om referentieschool te zijn. Scholen uit heel Nederland bezochten onze school om kennis te maken met onze manier van werken en ontwikkeling. Hier zijn wij natuurlijk erg trots op!
 
Onze kernwaarden:
We leren en groeien op in veiligheid, hebben respect voor elkaar en nemen verantwoordelijkheid. Leerlingen en leerkrachten leren met en van elkaar en hebben hier hoge verwachtingen van. Dit alles kan alleen in een positieve sfeer.
 
Onze missie:
Maximale kansen creëren voor onze kinderen. Zij worden volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten.
 
Onze visie:
Op de Catamaran werken we vanuit kwaliteiten naar talentontwikkeling. We leren kinderen zelf en samen verantwoordelijk te zijn voor hun leren en leven in de maatschappij. Ouders zijn partners om zo de beste kansen voor onze kinderen te creëren.
 
Heeft u vragen, wilt u een keer langskomen of wilt u uw kind inschrijven, neem dan even contact met ons op!
 
Arina Rook (directeur De Catamaran)
Top